Panvel branch of Akhil Bharatiya Marathi Natya Parishad organised Mahakavi Kalidas Kavya Sandhya on the eve of Mahakavi Kalidas Din at Ramsheth Thakur Samajik Vikas Mandal hall market yard, panvel . The event was inaugurated by renowned poet Mahesh Keluskar, chaired by Gazalkar A K Shaikh,attended by MLA Prashant Thakur  and no. of dignitaries