MLA Prashant Thakur visit the programme of Karadi Kamothe Utsav arrange by Late Baliram Ragho Pavnekar Sarvjanik Vachanalay & Granthalya