1. Vastraharankar Gangaram Gavankar inaugurated Atal Karandak Trophy One Act Play competition in presence of MLA Prashant Thakur. This competition held by Akhil Bhartiya Marathi Natya Parishad, Panvel Branch & Janardan Bhagat Shikshan Prasark sanstha CKT College.