MLA Prashant Thakur inaugurated BJP Jansampark karyala at Moho- Mohocha pada