MLA Shree Prashant Thakur Inaugurated the of Free Medical Checkup ,Treatment ,Digoness which  is arranged  by Dr.R.N.Patil &Rajiv Gandhi JIvandai Yojana along With MLA Prashant Thakur Jansampark Karyalaya , Kalamboli