MLA Shri.Prashant Thakur inaugurated the Kadape Machhimar vikas . sahakari santha LTD in Aavre