दूरध्वनी क्रमांक: : (+91) 9769409192
(हेमंत माने – स्वीय  सहाय्यक)
ईमेल : response@prashantthakur.in

महत्वाचे संपर्क

ग्रामीण जनसंपर्क व ग्रामपंचायत / पंचायत समिती / जिल्हा परिषद / जिल्हा अधिकारी 

श्री अरुणशेठ भगत 9322400325 श्री के.जी.महत्रे 9769409167
श्री संजय पाटिल 9322518300 श्री राजेंद्र पाटिल 9821477357 / 9975547287

सिडको संबंधित कार्य (नवीन पनवेल)

श्री वाय.टी. देशमुख 9833938716/ 9833998716 श्री किशोर चौतमळ 9320330303
श्री रवी नाईक 9322386713 श्री सुधीर मोरे 9930246450
श्री भास्कर शेटी 9892435915 श्री उदित नाईक  9833393330

सिडको संबंधित कार्य (खांदा कॉलनी)

श्री चंद्रकांत राणे 9223263948 श्री सचिन गायकवाड  9969727704
श्री प्रदीप म्हात्रे 9819056103 श्री शांताराम महाडिक  9967032138/ 9969066582
श्री रामनाथ पाटिल 9869943747  श्री सदानंद पाटिल  9702583353

शहरी जनसंपर्क

श्रीमती चारूषीला घरत 9220849399 श्री जयंत पगडे 9322868140

पनवेल-नगरपरिषदेच्या संबंधित 

श्रीमती वसुधा पाटिल 8097168721 श्रीमती सुहासिनी केकाने 9322692643
श्रीमती निता माली 9820305994 श्री अशोक गाणा आंबेकर   9702692975
श्रीमती सारिका मोरे 9322744816 श्रीमती सुरेखा जगनाडे  9324441129
श्रीमती स्नेहल खरे 9920366553    

कायदेशीर सल्ला

 अँड . चेतन जाधव 9892739115  अँड .  दीपाली बांद्रे 9867229377

सामाजिक, शैक्षणिक, खेळ, सांस्कृतिक उपक्रम व युवक संघटना

श्री परेश ठाकूर 9820880000 श्री सैफुद्दीन वोरा 9820505251
श्री शिराज सय्यद 9323786855    

शैक्षणिक समस्या

श्री वाय. टी. देशमुख 9833938716 श्री भालचंद्र एच. घरत 9322339707
श्रीमती प्रतिक्षा घडगे 9222427686 श्रीमती रोहिणी मोरे 9969727704

महसूल विभाग संबंधित 

श्री शिवाजी भगत 9321592532 श्री दीपक दुर्गे 7208419370
श्री सुनिल पाटील 9769409165 श्री भरत जाधव 9322326967
       

वीज व दूरसंचार

श्री अनेश धावले 9224359959 श्री सुधीर मोरे 9930246450
श्रीमती अश्विनी जगनाडे  9833986285    

प्रवासी सेवा

श्रीमती अंजली सावंत 9324145685 श्री श्रीकांत बापट 9869408783
श्रीमती वंदना गावंडे      

रुग्णवाहिका सेवा, आरोग्य व रुग्णालये

श्री रविंद्र नाईक 9322386713 श्री अशोक आंबेकर  9322386713

पोलीस संबंधित

श्री. उमेश इनामदार 9930905366 श्री उमेश मानकामे  9833882299
श्रीमती वर्षा कोकाटे 9022528632 श्री निलेश पाटील 9870066620
श्री कृष्णा गणपत दमडे 9930883151 श्रीमती रुपाली शिंदे 9224310100

व्यापार व वाणिज्य व सामाजिक  संस्था

श्री सैफुद्दीन वोरा 9820505251 श्री दिलीप जेसवानी 9820336688
श्री मनोहर मुंबईकर 9869318176 श्री संजय जैन 9221290000

ज्येष्ठ नागरिक समस्या व सुविधा

श्री गणेश पाटील 9821367826 श्री अनंत पाटील 9224331901
श्री ए. समद मुकादम 9167113048 श्री बबन जगनाडे  9322693350
       

महिला कल्याणकारी योजना व बचत गट

श्रीमती रत्नाप्रभा घरत 9167991045 श्री दर्शना भोईर 9869688198

रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग

डॉ. सचिन पाटील 9423893536 श्री दादाराम मिसळ 9769409051
श्री दीपक रानाडे 8097728883 श्री रमेश देशमुख 9324606486

सहकारी व बँकिंग

श्री कुंडलीक विट्ठल कातकर 9967874499 श्री अरुण कुंभार 9820736953

ग्राहक संरक्षण व मार्गदर्शन

श्री विजय सींगडीया 9324662562 श्री संजय भगत 9987538285
श्री संदीप काळोते 9930626072    

प्रसिद्धी माध्यम माहिती

श्री अविनाश कोळी 9820898808 श्री हरेश साठे 9769409178
       

पत्रकार परिषद व्यवस्थापन

श्री वाइ.टी.देशमुख 9833938716/ 98333998716 श्री प्रकाश बिनेदर 9820913672
       

पक्ष कार्यालय कामे व सहकारी कार्यालय कामे पत्रव्यवहार

श्री प्रभाकर आधरकार 9820328267 श्री अशोक आंबेकर 9702692975
श्री रमेश देशमुख 9324606486    

बैठक कार्यक्रम , निमंत्रण , पक्ष कार्यालयाच्या कागदपत्राचे जतन

श्री  भरत जाधव 9322386713 श्री अशोक आंबेकर 9702692975
श्री विक्रम ठाकूर   श्री नितीन भोईर 9869907864/ 9819099700
       

एस इ ओ कार्य पुनरावलोकन

श्रीमती सुहासानी शिवनेकर 022-27451980 श्री एच. एम. म्हात्रे 9322339707
श्री अरुण कुंभार 9820736953    

सोशियल मीडिया

श्री अनिकेत काथारा  9167837012    

संगणक विभाग

श्री संदीप आंग्रे 9769409063 श्रीमती निशा वाडकर 9773140567
श्रीमती मुक्ता पाटील 9702726508  अमित रोकडे  9167837007